آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

آسفالت

پیمانکاری آسفالت ایزوگام قیرگونی

پیمانکاری راه بام نوین با تشکراز اینکه آگهی ما را انتخاب نموده اید اجرای پروژه های عمرانی ازجمله راه سازی ،ساختمانی اجرای عایق های...

ابراهیم - تهران -

تهیه و پخش تراشه آسفالت یا آسفالت سرد

تهیه و پخش تراشه آسفالت یا آسفالت سرد با قیمت مناسب ضمن اینکه آگهی مارا انتخاب نموده اید متشکریم پیمانکاری راه بام نوین درانجام کلیه عملیات راهسازی،ساختمانی...

ابراهیم - تهران -

اجاره کاتر، کاتر زدن آسفالت

کاتر زدن آسفالت بریدن آسفالت ، کاتر زدن و بریدن بتون ، حمل و جمع آوری آسفالت های کنده شده و ترمیم و بازسازی . آسفالتکاری ،جاهای کنده شده را دوباره آسفالت میکنیم

ابراهیم - تهران -

اجاره غلطک، غلطک های دستی و CG11

اجاره دهنده انواع غلطک های دستی و CG11 با ویبره دار برای تسطیح کردن انجام کلیه امور راهسازی از جمله آسفالت، محوطه، زیرسازی، فنداسیون با اپراتور مجرب اجاره داده می...

ابراهیم - تهران -

0.1138