آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

شرکت تعاونی مهر کتیج

شرکت تعاونی مهر کتیج

بسمه تعالی (تعاونوا علی البر والتقوی) هموطن خوبم سلام شرکت تعاونی مهر کتیج با هدف و رویکرد اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی ، عمران و صنایع دستی منطقه، ارتقاء بهره وری عوامل تولید ، تخصیص و بهره برداری بهینه منابع ، افزایش کمی وکیفی

موسسه خیریه خادمین کتیج - فنوج -

0.1204